Jak przygotować zgłoszenie awarii?

Przy zgłoszeniu telefonicznym lub przez formularz potrzebne są następujące dane:

Na ściance tylnej odbiornika znajduje się kartka znamionowa. Spisz pełny model.
Ważny jest opis objawuokoliczności uszkodzenia jak przepięcia sieci, uderzenie, zalanie itp.

Policz ile razy miga dioda LED, ile razy powtarza się cykl.

Właściwy opis objawu pozwoli określić prawdopodobną lokalizację uszkodzenia.

Uszkodzenia pojawiające się po pewnym czasie lub nieregularnie, (jeżeli jest to możliwe) warto utrwalić na zdjęciu.