Porady

Częste zgłoszenia dotyczą utraty sygnału, nie awarii sprzętu. Poniższe porady, uwagi dotyczą sposobów poradzenia sobie samemu z właściwą identyfikacją przyczyny braku sygnału i ewentualnych prawidłowych ustawień.


Zauważonym podczas napraw częstym problemem jest źle ustawiony dekoder. Odbieracie Państwo sygnał o niższej rozdzielczości, zatem obraz w odbiorze jest dużo gorszy. Zachęcamy do przeczytania wskazówek, które mogą Państwu pomóc w rozwiązaniu samemu omawianych niżej problemów z brakiem sygnału, lub brakiem właściwych ustawień.

Sprawdź, czy Twój dekoder ma ustawioną rozdzielczość dla sygnału full HD 1080i. Zdziwienie musi budzić fakt, że instalatorzy sieci kablowych, tym samym sieci kablowe nie są zainteresowane własnym prestiżem, czyli ustawieniem prawidłowego obrazu cyfrowego, pozostawiając własnych klientów, przy pierwszej instalacji na sygnale HD ready 720×1320, a nie na full HD 1080×1920 tłumacząc taki stan rzeczy, że nie mają w obowiązku wykonanie takich ustawień. Wiadomo, nie każdy użytkownik przeczyta instrukcję ustawień dekodera i myśli, że instalator zrobił to prawidłowo. Niestety, latami bardzo wielu abonentów ogląda obraz w słabszej rozdzielczości, dopiero, kiedy trafi się naprawa i mają po naprawie ustawioną wyższą rozdzielczość widzą zdecydowaną poprawę. Obraz jest bardziej ostry, czysty, kolory lepiej nasycone.

Można samemu sprawdzić ustawienia właściwej rozdzielczości wciskając na pilocie od telewizora przycisk „INFO”. Jeżeli pojawią się cyfry 720×1320 mamy źle ustawioną rozdzielczość i słabszą jakość obrazu.
W tej sytuacji należy sprawdzić, czy jest założony kabel HDMI. Kabel Euro-złącza jest kablem analogowym i należy go zmienić na kabel HDMI. Poniżej obejrzycie Państwo na zdjęciach, jak wyglądają takie kable.

Założenie kabla HDMI oczywiście nie wystarczy, należy jeszcze skonfigurować, ustawić swój dekoder na odbiór wyższej rozdzielczości, czyli na sygnał full HD 1080i.

Sama konfiguracja jest niezwykle prosta, ale ile dekoderów tyle sposobów ustawień, zależą one od typu zainstalowanego dekodera. Niektóre dekodery przestawiamy przyciskiem RES na klawiaturze lokalnej dekodera, inne przyciskiem DISP na klawiaturze pilota, jeszcze inne konfigurujemy w Menu USTAWIENIA dekodera. Wtedy wybieramy komunikaty (Ustawienia TV, Rozdzielczość HDMI) i wybieramy 1080i akceptując je na TAK. Są też trudniejsze konfiguracje, ponieważ nie mamy możliwości ręcznej zmiany, wtedy należy jeszcze na Euro złączu wejść w Menu dekodera i zaakceptować „Powrót do ustawień domyślnych”, po czym, kiedy dekoder wyłączy się do resetu należy wyjąć kabel Euro-złącza pozostawiając kabel HDMI. Takie dekodery same wybiorą rozdzielczość 1080i dostosowując się do właściwego kabla.


Fabrycznie ustawienia parametrów obrazu, jak Podświetlenie, Jaskrawość, Kontrast, Nasycenie oscylują w granicach 50% ustawień na pasku regulacji.

U większości klientów parametry obrazu są ustawione na maksimum, obraz jest przesterowany. Krawędzie tracą ostrość, zbytnia jaskrawość razi oczy, a zbytnio przesycone kolory pozwalają widzieć samych „indian”. Minimalizowanie ustawień do ustawień fabrycznych oszczędzi oczy i wydłuży okres korzystania z urządzenia.

Jeżeli na ekranie widzimy komunikat „Brak sygnału” urządzenie nie „widzi” sygnału na wejściu antenowym, lub na wejściu, gdzie powinien być podłączony np. dekoder. Chcąc ustalić przyczynę, musimy być świadomi skąd telewizor pobiera sygnał. Mamy następujące źródła pobierania sygnału:
(Proszę wybrać swoją konfigurację z wymienionej listy, Zdjęcia kabli i gniazd niżej)
-Antena naziemna, kabel o zakończeniu RF (wtyczka okrągła), sygnał cyfrowy dla telewizorów z tunerem MPEG4.
-Antena naziemna + dekoder TV naziemnej, kabel Euro złącza, sygnał analogowy na gniazdo Euro TV,
-Antena naziemna + dekoder TV naziemnej, kabel HDMI, sygnał cyfrowy na gniazdo HDMI Nr? TV
-Sieć kablowa
a.kabel o zakończeniu RF (sygnał analogowy) na gniazdo tunera TV
b.kabel o zakończeniu RF +Karta CI (sygnał cyfrowy) na gniazdo tuneraTV
c.kabel Euro złącza z dekodera na gniazdo Euro TV (sygnał analogowy)
d.kabel HDMI z dekodera na gniazdo HDMI Nr? TV (sygnał cyfrowy)
-Antena satelitarna +dekoder TV satelitarnej, kabel Euro złącza (sygnał analogowy) na gniazdo Euro złącza TV
-Antena satelitarna + dekoder TV satelitarnej, kabel HDMI (sygnał cyfrowy) na gniazdo HDMI Nr? TV

Najczęstszą przyczyną braku sygnału jest zmiana jego źródła. Każdy odbiornik posiada wiele gniazd, z których może pobierać sygnał. My, musimy wiedzieć, na jakie gniazdo jest wpięty kabel sygnałowy. Dodatkowym utrudnieniem jest ilość gniazd. W niektórych TV może być np. cztery gniazda HDMI (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, i HDMI 4), zatem trzeba sprawdzić na który numer gniazda HDMI jest włożony nasz sygnał i na to gniazdo się przełączyć.
Dalsza procedura to włączenie przycisku źródła sygnału SOURCE lub AV i sprawdzenie, czy gniazdo, na które włączony jest nasz sygnał, jest właściwym gniazdem wybranym na TV. Na wyświetlonej liście, kursorem zmieniamy gniazdo na te, gdzie jest sygnał.


Inne przyczyny utraty sygnału, to brak sygnału w instalacji antenowej, czyli awarie kablówek, awarie anten naziemnych i satelitarnych, rozłączenia kabli na urządzeniach i np. opady śniegu, kiedy jest zasłonięta czasza w przypadku anten satelitarnych. W skrajnych przypadkach może być uszkodzony tuner TV, jeżeli pobieramy sygnał przez kabel RF, wtedy też może być brak sygnału.


Najczęstszą przyczyną jest sam dekoder, który się zawiesił, wtedy wystarczy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka, odczekać chwilę i ponownie ją włączyć, głos powinien wrócić.